Để nhận ngay 1GB Data, Quý khách vui lòng truy cập bằng 3G/4G của MobiFone; đăng nhập bằng Wifi tại đây hoặc soạn ngay XN gửi 9033
Tự động chuyển tập

Tập phim:

Hoàng Hoa Thám 1-Thủ Lĩnh Áo Nâu

Hoàng Hoa Thám 1-Thủ Lĩnh Áo Nâu  

Giá: 2.000 vnđ
1
  • Năm 1987 - Việt Nam
  • 138 phút
  • Trần Phương
  • Đoàn Dũng, Trà Giang, Xiêm Huệ, Tạ Duy Kỳ

Nội dung phim

Hoàng Hoa Thám chiêu nạp hiền tài, cùng nghĩa quân lập trại, chuẩn bị lương thực trường kỳ kháng chiến. Vì vậy, thực dân pháp không thể dẹp nổi quân của ông, buộc phải ký hòa ước. Biết rõ âm mưu của thực dân Pháp lợi dụng hòa ước làm đường tiến đánh nghĩa quân, Hoàng Hoa Thám quyết định đánh sâu vào sào huyệt của Pháp ở Hà Nội. Việc không thành nghĩa quân bị tan tác dần.

Tập phim:

Hình ảnh

1/3

Bình luận

841206013*** 06-07-2018 08:43 am

nguyen vu phuong trang

Phim liên quan

Facebook