Đại Chiến Xích Bích 1

Đại Chiến Xích Bích 1 Red Cliff 2

Giá: 2.000 vnđ
2

Nội dung phim

Sau khi đánh thắng và ép quân Lưu Bị, Tào Tháo mộng tưởng xưng bá thiên hạ bằng cách tập trung quân lực tấn công Đông Ngô. Đối mặt với hạm đội thủy quân 80 vạn của Tào Tháo, Tôn Quyền cùng các triều thần nghe theo lời tiến cử của Chu Du, tạo thành liên minh Ngô - Thục kháng Tào. Trần giao tranh giữa hai thế lực hùng mạnh bắt đầu bằng trận chiến đánh dấu chiến thuật Bát Quái trận của kỳ tài Chu Du.

Hình ảnh

1/3

Bình luận

Lê Cương 04-11-2018 10:43 pm

Sao ko có phim người hùng Lý Liên Kiệt nv chính AD ơi

84763244*** 19-11-2019 09:59 am

Hay nge các người

Phim liên quan