Bạch Đằng nổi sóng

Bạch Đằng nổi sóng  

Giá: 2.000 vnđ
0

Nội dung phim

Năm 931, sau khi quân Nam Hán xâm lược nước ta, chiếm được thành Đại La. Chúng lập nên nền thống trị hà khắc khiến dân chúng lầm than, cơ cực. Khi này, Dương Đình Nghệ một bộ tướng cũ của họ Khúc đem quân từ Châu Ái ra Giao Châu, cử Ngô Quyền lĩnh ấn tiên phong đánh đâu thắng đó. Quân ta đại thắng, giành được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ,...

Bình luận

Phim liên quan