Nữ tướng Mê Linh

Nữ tướng Mê Linh  

Giá: 2.000 vnđ
1

Nội dung phim

Vào năm 39-40, quận Giao Chỉ nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ. Chúng đã dùng chính sách đồng hóa gắt gao và chế độ bóc lột hà khắc khiến dân ta sống trong đêm trường nô lệ. Khắp miền non nước, thủ lĩnh các quận đã cùng nhau nổi dậy chống lại quân Đông Hán…

Bình luận

84703382*** 08-10-2022 01:19 pm

Phim hay,ý nghĩa TT

Phim liên quan